GÉPÉSZETI MODELLEZÉS SPECIALIZÁCIÓ

(2N-AM0-GM-2017)

Tartalom

Tájékoztató

Tanszéki specializáció bemutató:

2024. május 8. (szerda) 16.15-18.00 (MM ép. I. em. 29. Olvasóterem)

A specializáció oktatási célja

A Gépészeti modellezés specializáció célja olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a géptervezés, üzemeltetés során felmerülő igényes szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére azok elméleti hátterének alapos ismeretében, valamint ezen modellek segítségével megfogalmazott feladatok megoldására, a modellek validálásához szükséges mérések ill. mérőeszközök megtervezésére. A szakirányban szereplő tárgyak anyagának elsajátítása jó alapot nyújt a mechatronikai illetve gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához.

A specializáció előkövetelménye: (Matematika szigorlat mint mindenkinek és) Rezgéstan.

A 2024-ben angol nyelven induló specializációra felvehető hallgatók száma 36 fő.
(Túljelentkezés esetén a görgetett átlag alapján állapítjuk meg a sorrendet.)

A szakiránnyal kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel Dr. Szabó Zsolthoz lehet fordulni.

A specializáció tárgyai

Záróvizsga

A záróvizsga tárgyai és kérdései

  1. Irányításelmélet (ZVEGEMIBMIE)
  2. Robotmechanizmusok dinamikája (ZVEGEMMBMRO)
  3. valamint az alábbi tárgycsoportok egyike:

Előzetes vizsgabeosztás.

A záróvizsga menete

A záróvizsga bizottság előtt zajlik, amely a vizsga elnökének megnyitója után kezdődik. A hallgatók a megnyitó beosztásban feltüntetett időpontja előtt legalább 15 perccel (az első vizsgázó legalább 50-60 perccel) jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

A záróvizsga időtartama: 40 perc és az alábbi két részből áll:

A záróvizsga az Irányításelmélet tárgyból való felelést kivéve angol nyelven zajlik.

A beosztásban szereplő időpontok a szóbeli rész várható kezdési időpontjai, a felkészülés ennél 30-40 perccel korábban kezdődik.

Feltétlenül javasolt, hogy a záróvizsgára való felkészülés elején a hallgatók keressék fel a vizsgáztatókat (a tárgy előadóit ill. felelőseit) konzultáció céljából.