MM:Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatok menetrendje 2024-ben BSc-s hallgatók számára

A Műszaki Mechanikai Tanszék 2024-ben is megszervezi a szakmai gyakorlatokat a Gépészeti fejlesztő és Gépészeti modellező szakirányos, BSc-s hallgatók számára. A szakmai gyakorlat teljesítése során a legfontosabb tudnivalók a következők:

1.      A szakmai gyakorlatok tanszéki felelőse:

Dr. Szekrényes András
egyetemi tanár,
BME Műszaki Mechanikai Tanszék,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5,
MM épület, 32. szoba

szeki@mm.bme.hu

 

2.      A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez ki kell tölteni egy kérdőívet, amelyben meg kell adni a szükséges adatokat. A hallgató az itt elérhető listából tudja kiválasztani a számára megfelelő cégeket. A listán a Műszaki Mechanikai Tanszék ipari kapcsolatai vannak feltüntetve. Tanszéki szervezés igénylése esetén két céget kell megjelölni az MM és ÁT Tanszékeknél egyaránt (MM Cég1 (elsősorban), MM Cég2 (másodsorban)). Önálló szervezés esetén a táblázat megfelelő, idevágó részét kell kitölteni.

3.      Tanszéki szervezés esetén a hallgatók elkészítenek egy rövid szakmai önéletrajzot elektronikus formában, fényképpel és elérhetőségekkel ellátva, PDF formátumban. A PDF elérhetőségét (linkjét) a kérdőív utolsó részében kell megadni (CV-HUN Link). A PDF-et a következő fájlnévvel kell elkészíteni, ékezetek nélkül:

 

vezeteknev_keresztnev_cv_hun.pdf.

 

4.      Amennyiben angol és német nyelvű önéletrajz szükségét is látja a jelentkező, akkor azok linkjeit a következő fájlnevekkel kell elhelyezni a CV-ENG Link és CV-GER Link mezőkben:

vezeteknev_keresztnev_cv_eng.pdf,

vezeteknev_keresztnev_cv_ger.pdf.

 

5.      A táblázat kitöltési határideje: 2024. április 22.

6.      A kitöltött form alapján a kapcsolatot a Műszaki Mechanikai Tanszék veszi fel azokkal a cégekkel, amelyeket a hallgatók a jelentkezés során megjelöltek. Kivétel ez alól, ha a hallgató önállóan szervezi a gyakorlatot. Ennek időtartama általában két hónap. Előre láthatólag a Műszaki Mechanikai Tanszék a hallgatók elhelyezését 2024. április-július folyamán végzi el. A cégek általában behívják a hallgatókat egy személyes megbeszélésre, annak érdekében, hogy megismerjék a hallgatót, és el tudják dönteni, hogy a hallgató alkalmas-e a kitűzött feladat elvégzésére.

7.      Ha a hallgató számára sikerült egy cégnél helyet találni a szakmai gyakorlat letöltésére és felvételt is nyert a cégnél, akkor egy megállapodásra és egy befogadó nyilatkozatra van szükség. A megállapodást ki kell tölteni, ki kell nyomtatni, és alá kell íratni a cég képviselőjével három példányban. A befogadó nyilatkozatot csak egy példányban kell kinyomtatni és aláíratni. Ezután el kell juttatni a Műszaki Mechanikai Tanszék szakmai felelősének (ld. 1. pont), legkésőbb 2024. június 24-ig. A dékán és a tanszékvezető ugyancsak szignálja a szerződéseket és a tanszéki szakmai felelős visszaküld egy példányt az adott cég részére.

8.      Iskolaszövetkezeten keresztül történő szervezés esetén háromoldalú megállapodásra van szükség.

9.      A Műszaki Mechanikai Tanszék a megállapodások alapján elkészít egy névsort a szakmai gyakorlatra jelentkezett hallgatókról, amelyet elküld a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának, feltüntetve azon a szakmai gyakorlat helyszínét és azt, hogy a hallgató igényel kollégiumi elhelyezést a gyakorlat idejére vagy nem.

10.  A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, amelyet 2024. június-július-augusztus során, esetleg 2024. szeptember elejéig bezárólag kell elvégezni. A szakmai gyakorlat kötelező, azért kreditpont nem jár.

11.  A szakmai gyakorlat befejezésekor a céggel egyeztetve ki kell tölteni egy beszámoló dokumentumot valamint egy igazolás és értékelés témájú dokumentumot. A beszámoló dokumentumot, az igazolás és értékelés témájú dokumentumot egy-egy példányban kinyomtatva és aláíratva az üzemi konzulenssel el kell juttatni az 1. pontban megjelölt tanszéki felelőshöz legkésőbb 2024. szeptember 30-ig.

12.  A "Szakmai gyakorlat" c. tárgyat (BMEGEMMBKSZ) 2024. szeptemberében a tárgyfelvételi időszak végéig fel kell venni a Neptunban. A teljesítés beírása a leadott beszámolók alapján a Neptunban 2024. decemberében fog megtörténni.

13.  Kérjük, hogy e-mailen kérdéseket csak akkor tegyenek fel, ha azokra a választ nem találják a fenti tájékoztatóban. Egyéb esetben a tanszéki felelőst lehet megkeresni e-mailen, vagy személyesen a következő fogadóidőben: kedd 8:45-9:30.


Budapest, 2024. március 25.


Dr. Insperger Tamás
egyetemi tanár, tanszékvezető