Kezdőlap Oktatás

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Doktori képzésben oktatott tantárgyak

Kód*Tárgy neve (felelős)Kiméret**
PhD komplex vizsga tárgycsoport
PDINMechanika I. (Dinamika) (Stépán Gábor)200V3
PANMMechanika II. (Analitikus Mechanika) (Stépán Gábor)200V3
PKM1Mechanika I. (Kontinuummechanika alapjai) (Béda Gyula)200V3
PKM2Mechanika II. (Válogatott fejezetek kontinuummechanikából) (Béda Gyula)200V3
PKPLMechanika II. (Véges rugalmas-képlékeny alakváltozás) (Szabó László)200V3
PNMMNumerikus módszerek a mechanikában (Kovács Ádám)200V3
PROBRobotmechanizmusok (Szabó Zsolt)200V3
PhD szabadon választható
151DKompozitok mechanikája (Szekrényes András)200V3
199DMerev test rendszerek dinamikája és szimulációja (Zelei Ambrus)200V3

*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás