Wohlfart Richárd Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat kapott

A Magyar Tudományos Akadémia és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban részesítette Wohlfart Richárdot a kutatás és az ipari alkalmazás ötvözésében elért eredményei, valamint egyedülálló és több évtizedes laboratóriumi munkája elismeréseként, melynek során meghatározó szerepet játszott több szabadalom, illetve mintaoltalom megvalósításában, elfogadtatásában és a hasznosításukra tett lépésekben. Gratulálunk!
A díjátadó megtekinthető itt.

2022.11.03.

Bártfai András konferencia díjban részesült

Bártfai András (témavezetője: Dombóvári Zoltán) az ASME Multibody Systems and Nonlinear Dynamics konferencián nyert hallgató díjat a "Stability of a one-degree-of-freedom robot model with sampled digital acceleration feedback controller in turning" című cikkével. Gratulálunk!

2022.10.04.

Vörös Illés két konferencián is díjban részesült

Vörös Illés doktorandusz kollégánk az önvezető járművek dinamikájával kapcsolatos publikációja az AVEC'2022 konferencián elnyerte a konferencia legjobb cikke díjat, míg az IFAC TDS 2022 konferencián a fiatal szerzőknek szánt díjat érdemelte ki.
Gratulálunk az elismerésekhez!

2022.10.03.

Kossa Attila NKFI (OTKA) kutatási projektet nyert!

Dr. Kossa Attila "Funkcionális Bioanyagok Mechanikája" címmel elnyerte az OTKA kutatási témapályázatát. A kutatási program négy évre szól. Gratulálunk!

2022.09.14.

Takács Dénes Bolyai-ösztöndíjat nyert

Dr. Takács Dénes kollégánk második alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. Gratulálunk a rangos elismeréshez és jó munkát kívánunk a következő 3 évre!

2022.07.01.

Giuseppe Habib Lendület-nyertes!

Tanszékünkön hamarosan új Lendület-kutatócsoport jön létre Dr. Giuseppe Habib vezetésével. Pályázatának címe "Valós műszaki rendszerek dinamikus integritásának elemzése". Idén 19 új Lendület kutatócsoport kezdi meg munkáját, részletek az MTA oldalán.

2022.06.16.

Béda Gyula professzor József Nádor Emlékérmet kapott

Béda Gyula professzor megkapta a Műegyetem legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet közel 7 évtizeden át tartó lelkiismeretes és színvonalas szakmai és oktatói munkájáért, kari és egyetemi szinten is kimagasló oktatási és iskolateremtő tudományos szakmai tevékenységéért, valamint a Gépészmérnöki Kar és a Műszaki Mechanikai Tanszék vezetésében betöltött több évtizedes meghatározó szerepéért. Gratulálunk!

2022.05.30.

Stépán Gábor a Műegyetem Kiváló Oktatója

A BME Ünnepi Szenátusi Ülésén "A Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetést kapott Stépán Gábor professzor! A kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akiket az összes, általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek az Oktatók Hallgató Véleményezésében (OHV). Gratulálunk!

2022.05.30.

Elhunyt Dr. Uj József kollégánk

Dr. Uj József címzetes egyetemi tanár kollégánk május 19-én, rövid, súlyos betegség után elhunyt. A tanszék meghatározó oktatója volt évtizedeken át. Elévülhetetlen érdemei voltak a numerikus rugalmasságtan valamint kompozit polimerek szilárdságtanának oktatásában, kutatásában. Több kollégánknak volt tanára, mentora. 1989 és 1991 között a Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese volt. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!

2022.05.24.

NASA díjat kapott volt hallgatónk, Fekete Balázs

Dr. Fekete Balázs volt hallgatónk Silver Group Achievement díjat kapott a NASA-tól a Crawler Transporter 2 Crack Repair csapatmunkájáért. Az oklevelet közvetlenül Bill Nelson, a NASA vezetője, volt űrsikló asztronauta írta alá. Balázs 2016-ban szerzett PhD fokozatot tanszékünkön Dr. Szekeres András vezetésével, 3 évig dolgozott a NASA-nál, jelenleg a Blue Originhoz váltott, ahol a BE-4 rakéta hajtóművét tervezi (szilárdságtani, fáradási és törésmechanikai számítások). Ez tényleg "rocket science"!

2022.05.11.

Berezvai Szabolcs NFTÖ támogatást kapott

Dr. Berezvai Szabolcs kollégánk a Miniszterelnökség Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NFTÖ) pályázati kiírására benyújtott "Biológiailag inspirált heterogén lágy anyagok energiaelnyelő képességének mérése, modellezése és szimulációja" című pályázata támogatásban részesült. Az egyéves ösztöndíj a University of California Santa Barbara kutatóival közösen elkezdett kutatómunkához kapcsolódó mechanikai kísérletfejlesztés és utazási költségeket támogatja a 2022/2023-as tanévben.

2022.05.11.

Új ELKH kutatócsoport alakult a tanszéken

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) által meghirdetett pályázaton tanszékünk sikeresen pályázott, így ELKH-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport néven új akadémiai kutatócsoport alakul a tanszéken. A kutatócsoport a Stépán Gábor professzor által 20 éven át vezetett MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport munkáját folytatja.

2022.05.06.

Tanszékünk MTA Kiváló Kutatóhely elismerést kapott

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely (röviden: MTA Kiváló Kutatóhely) minősítést adományozta tanszékünknek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként.
A minősítés 2022. május 4. napjától 2027. június 30. napjáig érvényes.

2022.05.04.

Sykora Henrik CEACM PhD díjas

Sykora Henrik "Sztochasztikus, késleltetett mechanikai rendszerek dinamikája" című PhD disszertációjával elnyerte a CEACM (Central European Association for Computational Mechanics) legjobb disszertációjáért járó 2021-es díját. Témavezetője Dr. Bachrathy Dániel volt.
Gratulálunk!

2022.03.18.

Insperger Tamás Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Insperger Tamás kollégánknak a késleltetett dinamikai rendszerek területén elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint színvonalas oktatói és tudományos utánpótlásnevelői tevékenysége elismeréseként.
Gratulálunk!

2022.03.17.

Stépán Gábor "Jiangsu Friendship Award" díjat kapott

Stépán Gábor professzor megkapta a "Jiangsu Friendship Award" díjat a kínai Jiangsu tartomány kormányzatától a Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) egyetemmel való évek óta tartó együttműködésért és a tartomány fejlődésért végzett munkájáért.

2021.12.09.

Takács Dénes TÉT-IPARI pályázatot nyert

Takács Dénes pályázata támogatást nyert az NKFIH Alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban (TÉT-IPARI). A következő három évben a kínai Hefei University of Technology kutatóival fognak közös projekten dolgozni "Kulcs technológiák az intelligens önvezető járművek több-szinten kapcsolt dinamikájának integrált szabályozásához időkésés jelenlétében" címmel.
Gratulálunk!

2021.11.26.

Insperger Tamás Mestertanár Aranyérmet kapott

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a 35. OTDK alkalmából Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Dr. Insperger Tamás kollégánkat a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató színvonalas és eredményes munkájáért.

2021.11.24.

Könyv az emberi egyensúlyozásról

Megjelent Dr. Insperger Tamás és Prof. John Milton (The Claremont Colleges, USA) könyve "Delay and Uncertainty in Human Balancing Tasks" címmel a Springer kiadásában.
Részletek: link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84582-7

2021.11.19.

Stépán Gábor IFAC életműdíjat kapott

Stépán Gábor professzor életműdíjat kapott a Nemzetközi Automatika Szövetség (IFAC) Időkésleltetett Rendszerek (TDS) munkacsoportjától a késleltetett dinamikai rendszerek területén elért elméleti és mérnöki gyakorlatban is alkalmazható eredményeiért, valamint a tudományos közösségek közötti kapcsolatteremtésért.
Részletek: timedelaysystems.caltech.edu

2021.11.21.

Béda Gyula Workshop

Karunk korábbi dékánja, tanszékünk korábbi vezetője, Béda Gyula professzor idén ünnepelte 90. születésnapját. Az évforduló alkalmából november 12-én workshopot szervezetünk professzor úr tiszteletére.

2021.11.13.

Horváth Hanna Zsófia Pro Scientia Aranyérmet nyert

Horváth Hanna Zsófia doktoranduszunk Pro Scientia Aranyérmet nyert el az OTDK műszaki tudományi szekciójában. Első díjas OTDK előadásának címe: Vontatmányok nemlineáris rezgései. Témavezetője Dr. Takács Dénes volt.
Gratulálunk!

2021.09.01.

Bachrathy Dániel Bolyai-ösztöndíjat nyert

Dr. Bachrathy Dániel kollégánk második alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.
Gratulálunk a rangos elismeréshez és jó munkát kívánunk a következő 3 évre!

2021.08.23.

Négy oktatónk nyert NKFI (OTKA) kutatási projektet!

Dr. Insperger Tamás "Virtuális és valós emberi egyensúlyozási feladatok kísérleti vizsgálata" címmel az OTKA kutatási témapályázaton, Dr. Bachrathy Dániel "Sztochasztikus hatások modellezése rugalmas munkadarabok forgácsolásnál - stabilitás és felületi minőség" címmel az OTKA fiatal kutatói kiválósági program pályázaton, Dr. Berezvai Szabolcs "Lágy anyag alapú mesterséges izmok konstitutív modellezése" címmel és Dr. Hajdu Dávid "Garantált stabilitás szabályozott dinamikai rendszerekben időkéséssel" címmel az OTKA posztdoktori kiválósági programon nyert támogatást.
Gratulálunk!

2021.08.05.

Kiválóan szerepeltek hallgatóink a 2021-es OTDK-n

Az MM tanszéken született dolgozatok közül 6 lett díjazott a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az alábbiakban a díjazottak neve, zárójelben pedig a konzulensek szerepelnek:

 • I. díjat nyert el:
  Horváth Hanna Zsófia (Dr. Takács Dénes)
  Gábos Zoltán (Dr. Dombóvári Zoltán)
 • III. díjat nyert el:
  Fodor Gergő (Dr. Sykora Henrik)
  Iklódi Zsolt (Dr. Dombóvári Zoltán)
 • Különdíjat nyert el:
  Takács Donát (Dr. Hénap Gábor)
  Berencsi Bence (Dr. Kossa Attila)
Minden díjazottnak, résztvevőnek és a konzulenseiknek szeretettel gratulálunk!

2021.04.24.

TDS Webinar online szeminárium sorozat

A Nemzetközi Automatika Szövetség (IFAC) Időkésleltetett Rendszerek (TDS) munkacsoportja elindított egy új online szemináriumi sorozatot TDS Webinar névvel, amely keretén belül évente 4 alkalommal a szakterület neves professzorai tartanak egy órás online előadást. Az sorozat nyitó előadását Stépán Gábor professzor tartotta március 26-án "Időkésleltetett rendszerek paraméteres érzékenysége" címmel.

2021.03.26.

Kossa Attila Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Kossa Attila kollégánknak a mechanikai anyagmodellezés, illetve a hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.
Gratulálunk!

2021.03.15.