Hírek archívuma

Friss hírek a kezdőlapon

Vörös Illés két konferencián is díjban részesült

Vörös Illés doktorandusz kollégánk az önvezető járművek dinamikájával kapcsolatos publikációja az AVEC'2022 konferencián elnyerte a konferencia legjobb cikke díjat, míg az IFAC TDS 2022 konferencián a fiatal szerzőknek szánt díjat érdemelte ki.
Gratulálunk az elismerésekhez!

2022.10.03.

Kossa Attila NKFI (OTKA) kutatási projektet nyert!

Dr. Kossa Attila "Funkcionális Bioanyagok Mechanikája" címmel elnyerte az OTKA kutatási témapályázatát. A kutatási program négy évre szól. Gratulálunk!

2022.09.14.

Takács Dénes Bolyai-ösztöndíjat nyert

Dr. Takács Dénes kollégánk második alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. Gratulálunk a rangos elismeréshez és jó munkát kívánunk a következő 3 évre!

2022.07.01.

Giuseppe Habib Lendület-nyertes!

Tanszékünkön hamarosan új Lendület-kutatócsoport jön létre Dr. Giuseppe Habib vezetésével. Pályázatának címe "Valós műszaki rendszerek dinamikus integritásának elemzése". Idén 19 új Lendület kutatócsoport kezdi meg munkáját, részletek az MTA oldalán.

2022.06.16.

Béda Gyula professzor József Nádor Emlékérmet kapott

Béda Gyula professzor megkapta a Műegyetem legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet közel 7 évtizeden át tartó lelkiismeretes és színvonalas szakmai és oktatói munkájáért, kari és egyetemi szinten is kimagasló oktatási és iskolateremtő tudományos szakmai tevékenységéért, valamint a Gépészmérnöki Kar és a Műszaki Mechanikai Tanszék vezetésében betöltött több évtizedes meghatározó szerepéért. Gratulálunk!

2022.05.30.

Stépán Gábor a Műegyetem Kiváló Oktatója

A BME Ünnepi Szenátusi Ülésén "A Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetést kapott Stépán Gábor professzor! A kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akiket az összes, általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek az Oktatók Hallgató Véleményezésében (OHV). Gratulálunk!

2022.05.30.

Elhunyt Dr. Uj József kollégánk

Dr. Uj József címzetes egyetemi tanár kollégánk május 19-én, rövid, súlyos betegség után elhunyt. A tanszék meghatározó oktatója volt évtizedeken át. Elévülhetetlen érdemei voltak a numerikus rugalmasságtan valamint kompozit polimerek szilárdságtanának oktatásában, kutatásában. Több kollégánknak volt tanára, mentora. 1989 és 1991 között a Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese volt. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!

2022.05.24.

NASA díjat kapott volt hallgatónk, Fekete Balázs

Dr. Fekete Balázs volt hallgatónk Silver Group Achievement díjat kapott a NASA-tól a Crawler Transporter 2 Crack Repair csapatmunkájáért. Az oklevelet közvetlenül Bill Nelson, a NASA vezetője, volt űrsikló asztronauta írta alá. Balázs 2016-ban szerzett PhD fokozatot tanszékünkön Dr. Szekeres András vezetésével, 3 évig dolgozott a NASA-nál, jelenleg a Blue Originhoz váltott, ahol a BE-4 rakéta hajtóművét tervezi (szilárdságtani, fáradási és törésmechanikai számítások). Ez tényleg "rocket science"!

2022.05.11.

Berezvai Szabolcs NFTÖ támogatást kapott

Dr. Berezvai Szabolcs kollégánk a Miniszterelnökség Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NFTÖ) pályázati kiírására benyújtott "Biológiailag inspirált heterogén lágy anyagok energiaelnyelő képességének mérése, modellezése és szimulációja" című pályázata támogatásban részesült. Az egyéves ösztöndíj a University of California Santa Barbara kutatóival közösen elkezdett kutatómunkához kapcsolódó mechanikai kísérletfejlesztés és utazási költségeket támogatja a 2022/2023-as tanévben.

2022.05.11.

Új ELKH kutatócsoport alakult a tanszéken

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) által meghirdetett pályázaton tanszékünk sikeresen pályázott, így ELKH-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport néven új akadémiai kutatócsoport alakul a tanszéken. A kutatócsoport a Stépán Gábor professzor által 20 éven át vezetett MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport munkáját folytatja.

2022.05.06.

Tanszékünk MTA Kiváló Kutatóhely elismerést kapott

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely (röviden: MTA Kiváló Kutatóhely) minősítést adományozta tanszékünknek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként.
A minősítés 2022. május 4. napjától 2027. június 30. napjáig érvényes.

2022.05.04.

Sykora Henrik CEACM PhD díjas

Sykora Henrik "Sztochasztikus, késleltetett mechanikai rendszerek dinamikája" című PhD disszertációjával elnyerte a CEACM (Central European Association for Computational Mechanics) legjobb disszertációjáért járó 2021-es díját. Témavezetője Dr. Bachrathy Dániel volt.
Gratulálunk!

2022.03.18.

Insperger Tamás Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Insperger Tamás kollégánknak a késleltetett dinamikai rendszerek területén elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint színvonalas oktatói és tudományos utánpótlásnevelői tevékenysége elismeréseként.
Gratulálunk!

2022.03.17.

Stépán Gábor "Jiangsu Friendship Award" díjat kapott

Stépán Gábor professzor megkapta a "Jiangsu Friendship Award" díjat a kínai Jiangsu tartomány kormányzatától a Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) egyetemmel való évek óta tartó együttműködésért és a tartomány fejlődésért végzett munkájáért.

2021.12.09.

Takács Dénes TÉT-IPARI pályázatot nyert

Takács Dénes pályázata támogatást nyert az NKFIH Alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban (TÉT-IPARI). A következő három évben a kínai Hefei University of Technology kutatóival fognak közös projekten dolgozni "Kulcs technológiák az intelligens önvezető járművek több-szinten kapcsolt dinamikájának integrált szabályozásához időkésés jelenlétében" címmel.
Gratulálunk!

2021.11.26.

Insperger Tamás Mestertanár Aranyérmet kapott

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a 35. OTDK alkalmából Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Dr. Insperger Tamás kollégánkat a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató színvonalas és eredményes munkájáért.

2021.11.24.

Könyv az emberi egyensúlyozásról

Megjelent Dr. Insperger Tamás és Prof. John Milton (The Claremont Colleges, USA) könyve "Delay and Uncertainty in Human Balancing Tasks" címmel a Springer kiadásában.
Részletek: link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84582-7

2021.11.19.

Stépán Gábor IFAC életműdíjat kapott

Stépán Gábor professzor életműdíjat kapott a Nemzetközi Automatika Szövetség (IFAC) Időkésleltetett Rendszerek (TDS) munkacsoportjától a késleltetett dinamikai rendszerek területén elért elméleti és mérnöki gyakorlatban is alkalmazható eredményeiért, valamint a tudományos közösségek közötti kapcsolatteremtésért.
Részletek: timedelaysystems.caltech.edu

2021.11.21.

Béda Gyula Workshop

Karunk korábbi dékánja, tanszékünk korábbi vezetője, Béda Gyula professzor idén ünnepelte 90. születésnapját. Az évforduló alkalmából november 12-én workshopot szervezetünk professzor úr tiszteletére.

2021.11.13.

Horváth Hanna Zsófia Pro Scientia Aranyérmet nyert

Horváth Hanna Zsófia doktoranduszunk Pro Scientia Aranyérmet nyert el az OTDK műszaki tudományi szekciójában. Első díjas OTDK előadásának címe: Vontatmányok nemlineáris rezgései. Témavezetője Dr. Takács Dénes volt.
Gratulálunk!

2021.09.01.

Bachrathy Dániel Bolyai-ösztöndíjat nyert

Dr. Bachrathy Dániel kollégánk második alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.
Gratulálunk a rangos elismeréshez és jó munkát kívánunk a következő 3 évre!

2021.08.23.

Négy oktatónk nyert NKFI (OTKA) kutatási projektet!

Dr. Insperger Tamás "Virtuális és valós emberi egyensúlyozási feladatok kísérleti vizsgálata" címmel az OTKA kutatási témapályázaton, Dr. Bachrathy Dániel "Sztochasztikus hatások modellezése rugalmas munkadarabok forgácsolásnál - stabilitás és felületi minőség" címmel az OTKA fiatal kutatói kiválósági program pályázaton, Dr. Berezvai Szabolcs "Lágy anyag alapú mesterséges izmok konstitutív modellezése" címmel és Dr. Hajdu Dávid "Garantált stabilitás szabályozott dinamikai rendszerekben időkéséssel" címmel az OTKA posztdoktori kiválósági programon nyert támogatást.
Gratulálunk!

2021.08.05.

Kiválóan szerepeltek hallgatóink a 2021-es OTDK-n

Az MM tanszéken született dolgozatok közül 6 lett díjazott a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az alábbiakban a díjazottak neve, zárójelben pedig a konzulensek szerepelnek:

 • I. díjat nyert el:
  Horváth Hanna Zsófia (Dr. Takács Dénes)
  Gábos Zoltán (Dr. Dombóvári Zoltán)
 • III. díjat nyert el:
  Fodor Gergő (Dr. Sykora Henrik)
  Iklódi Zsolt (Dr. Dombóvári Zoltán)
 • Különdíjat nyert el:
  Takács Donát (Dr. Hénap Gábor)
  Berencsi Bence (Dr. Kossa Attila)
Minden díjazottnak, résztvevőnek és a konzulenseiknek szeretettel gratulálunk!

2021.04.24.

TDS Webinar online szeminárium sorozat

A Nemzetközi Automatika Szövetség (IFAC) Időkésleltetett Rendszerek (TDS) munkacsoportja elindított egy új online szemináriumi sorozatot TDS Webinar névvel, amely keretén belül évente 4 alkalommal a szakterület neves professzorai tartanak egy órás online előadást. Az sorozat nyitó előadását Stépán Gábor professzor tartotta március 26-án "Időkésleltetett rendszerek paraméteres érzékenysége" címmel.

2021.03.26.

Kossa Attila Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Kossa Attila kollégánknak a mechanikai anyagmodellezés, illetve a hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.
Gratulálunk!

2021.03.15.

BME GPK Nyílt Hét 2020

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki tájékoztatást és információt kíván kapni a Gépészmérnöki Karon működő alap- és mesterszintű képzésekkel kapcsolatban. A Nyílt Héten megismerkedhetnek oktatási helyszíneinkkel, laborjainkkal, műhelyeinkkel. Találkozhatnak oktatóinkkal, hallgatóinkkal, akik tanácsaikkal segítik a felvételi vizsgára történő felkészülést és jelentkezést.
A Nyílt Hét honlapja
A Műszaki Mechanikai Tanszék videói

Elhunyt Dr. Hering József

Életének 90-edik évében elhunyt Dr. Hering József, a Műszaki Mechanikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense. Generációknak oktatta a Mechanika alaptárgyait, a Mechanizmusok és az Analitikus mechanika tárgyak tananyagának kidolgozója és éveken át előadója volt. Hosszabb időt töltött Algériában, ahol egyetemi munkájáért kitüntetést kapott. Szerény, dolgos, kedves humorú ember volt. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!

2020.11.11.

Stépán Gábor CIRP tag

A gyártástechnológusok vezető nemzetközi szervezete, a CIRP (The International Academy for Production Engineering) Stépán Gábort rendes tagjává választotta. Ezzel újabb névvel bővült a Gépészmérnöki Karhoz köthető tagok listája: Tobias István professzor (1945-ben végzett a BME Gépészmérnöki Karán, 1960-1986 között a University of Birmingham Gépészmérnöki Tanszékének vezetője), Prof. Yusuf Altintas (2012-ben a BME tiszteletbeli doktora, CIRP elnök 2016/17-ben), Monostori László professzor (BME GTT egyetemi tanára, CIRP elnök 2013/14-ben) és Dr. Jokin Munoa (vendég kutató a Műszaki Mechanikai Tanszéken 2016 és 2018 között, idén lett a CIRP levelező tagja).

2020.09.21.

2019/2020-II OHV eredmények

Megjelentek a 2019/2020 tanév második félévének OHV eredményei. Az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) keretein belül hallgatók anonim módon véleményezik az oktatóik munkáját. A BME legmagasabb pontszámot szerzett oktatója tanszékünk frissen doktorált munkatársa, Dr. Berezvai Szabolcs adjunktus. Gratulálunk neki!

2020.09.06.

Három oktatónk is nyert NKFI (OTKA) kutatási projektet!

Dr. Szekrényes András "Modern gépészeti kísérletek elvégzése rugalmas kompozit szerkezeti elemeken" címmel az OTKA kutatási témapályázaton, Dr. Giuseppe Habib "Robusztusság meghatározása valós mérnöki problémáknál fellépő nagy perturbációk esetén" címmel az OTKA fiatal kutatói kiválósági program pályázaton és Dr. Molnár Tamás "Az időkéséses dinamikai rendszerek és a neurális hálók összekapcsolása" címmel az OTKA posztdoktori kiválósági programon nyert támogatást. Gratulálunk mindhármójuknak!

2020.09.04.

BME legkiválóbb tudományos közleménye 2015-2019 díj

Dr. Dombóvári Zoltán és Dr. Stépán Gábor kollégáink elnyerték a "A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2015-2019" címet a 2016-ban megjelent "Chatter suppression techniques in metal cutting" című CIRP Annals cikkükkel.
A cikkre eddig 103 független Web of Science hivatkozás érkezett. A cikk társszerzői között a szerszámgéprezgés első számú nemzetközi szaktekintélyei szerepelnek, mint Yusuf Altintas és Erhan Budak professzorok. A első szerzője, Dr. Jokin Munoa a cikk írásakor másfél évig egyetemünkön dolgozott, tanszéki tudományos munkatárs volt Stépán Gábor SIREN ERC projektjének keretében.
További részletek a BME honlapján.

2020.06.06.

Várjuk a Gépészeti Modellezés specializáción

A gépészeti modellezés specializáció bemutatkozó videója megtekinthető ide kattintva.
A specializációval kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására május 8-án (pénteken) 14:15-től 15:00-ig Skype konzultációt tartunk, melyhez a bit.ly/GMkonzultacio linken keresztül lehet csatlakozni. Ezen kívül kérdéseit a specializációfelelősnek küldött emailben is felteheti a szazs@mm.bme.hu címen.

2020.05.02.

Várjuk a Gépészeti Fejlesztő specializáción

Elkészült a gépészeti fejlesztő specializáció bemutatkozó videója.
Amennyiben a specializációval kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül Önben, akkor azt május 4-én (hétfőn) 16:15-től 17:00-ig online formában a bit.ly/GFkonzultacio linken elérhető Skype-szobában felteheti, illetve offline bármikor az adamo@mm.bme.hu címre írt levélben.

2020.05.01.

Stépán Gábor nyert az Élvonal - Kutatói Kiválósági Program pályázatán

Stépán Gábor professzor öt évre elnyerte az Élvonal - Kutatói Kiválósági Program (KKP_20) támogatását "Numerikus- és környezetszimuláció marógépek rezgéscsökkentésére szerszámél-geometria és mechanikai érintkezések optimalizálásával" című pályázatával. Az "Élvonal – Kutatói Kiválósági Program" a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást. A pályázatot elsősorban olyan kutatók nyerhetik el, akik sikeresen zártak le ERC által támogatott projektet, mint pl. a Stépán Gábor által vezetett SIREN ERC Advanced Grant projekt.

2020.03.23.

Járványügyi védekezés

A BME vezetése a járványügyi védekezés érdekében több intézkedést hozott. Az intézkedés részletei megtalálhatók a BME honlapján.

2020.03.11.

Két tanszéki oktatónk is a világ legjobbjai között

A BME.hu híre szerint rangsort tett közzé a Stanford University, a SciTech Strategies és az Elsevier, amelyben Magyarországról 150, a Műegyetemről 18, a Gépészmérnöki Karról 4 kutató szerepel. A Műszaki Mechanikai Tanszék oktatói közül Stépán Gábor és Insperger Tamás került fel a listára.
További részletek.

2020.02.07.

Stépán Gábor NKFI kutatási projekt nyertes!

Stépán Gábor professzor "Robotokkal támogatott forgácsolás dinamikája" című témapályázata elnyerte az NKFIH támogatását. A négyéves projekt 2019. decemberében indult, új generációs kollaboratív gyártóközpontok dinamikai jelenségeit vizsgálja.

2020.01.29.

EUROSTARS FORTH projekt

Spanyol és francia partnerekkel közösen benyújtott "EUROSTARS FORTH - Erővezérelt szerszámbefogó rezgésmentes, pontos és forgácselakadás-mentes belső esztergáláshoz" című projekt elnyerte az Európai Unió támogatását. A projekt magyarországi vezetője Dombóvári Zoltán egyetemi docens.

2020.01.05.

Dr. Vízváry Zsolt Simonyi Károly Emlékplakettet kapott

Dr. Vízváry Zsolt Simonyi Károly Emlékplakettet kapott

Volt kollégánk Dr. Vízváry Zsolt (UKAEA Culham Science Centre) kapta a Simonyi Károly Emlékplakettet fúziós energia területén elért eredményeiért. A Simonyi Károly Emlékplakettet 2007-ben alapította a Magyar Nukleáris Társaság fúziós plazmafizikai kutatásokban és a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar szakemberek elismerésére. Gratulálunk!
További részletek: nuklearis.hu/simonyi-karoly-emlekplakett

2019.11.28.

Dombóvári Zoltán Lendület-nyertes!

Tanszékünkön hamarosan új Lendület-kutatócsoport jön létre Dr. Dombóvári Zoltán vezetésével.
A Lendület programról és az idei nyertesekről bővebben olvashat az MTA honlapján valamint a BME.hu-n.

Dombóvári Zoltán gépészmérnök a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen konvolúcióalapú keretrendszert állít fel szerszámgépek önműködő dinamikai leírására. A negyedik ipari forradalom elősegíti ténylegesen automatizált gyártási képesség kialakítását új, hatékony kiber-fizikai rendszerek alkalmazásával. E rendszerek képesek felmérni saját állapotukat és önműködően beavatkozni a hatékonyabb és pontosabb termelés elérése érdekében. Ez összeségében a gyártási sebesség növekedéséhez vezet, ami azonban fokozza a káros rezgések kialakulását. Megszüntetésük komoly szakértelmet, tapasztalatot és tudást igényel.
A Dombóvári Zoltán által javasolt koncepció egy olyan matematikai leírást emel át a mérnöki gyakorlatba, amely alkalmas az új, automatizált gyártáskövetés során rögzített adatok hatékony feldolgozására a káros rezgések elkerülése érdekében. A konvolúcióalapú megfogalmazásnak nagyobb az információtartalma, mint – az ember által jobban értelmezhető – paraméteralapú megfogalmazásnak. A projekt keretében egy új matematikai eszköztár kifejlesztése a cél, mely alkalmas a megmunkálási folyamatok során kialakuló nemkívánatos rezgések automatikus mérnöki előrejelzésére.
(Kép és szöveg forrása: mta.hu)

2019.07.27.

Köszöntjük megújult honlapunkon

20 év után megújult a Műszaki Mechanikai Tanszék honlapja.

A tanszék honlapja 1995-ben a Gépészmérnöki Kar első honlapjaként kelt életre, jól ismert, klasszikus kinézetét, jellegzetes színvilágát 2000-ben kapta meg. Új szerkezete és stílusa (színséma váltás) a kor elvárásainak megfelelően került kialakításra.

Az új honlappal kapcsolatban bármilyen észrevételt szívesen fogadunk a webadmin@mm.bme.hu címen.