Kedvenc oldalak

+ hozzáadás a kedvencekhez

Regisztrált Szakértő Mérnök képzés

Oktatás ideje: 2023. október 2-27..
Jelentkezési határidő: 2023. szept. 15.

Kezdőlap Oktatás

Tudnivalók a BSc-szakdolgozat készítéséről

Tárgyfelvétel:

A szakdolgozat készítést meg kell előzze az ennek megfelelő tárgynak a Neptun rendszerben való felvétele. Annak a tanszéknek a szakdolgozat tárgyát kell felvenni, ahol a hallgató a szakdolgozatát készíti.

A tárgyat az veheti fel, aki:

 • megszerzett legalább 170 kreditet;
 • sikeresen teljesítette a Matematika és a Mechanika (GF) illetve Mechatronika (GM) szigorlatokat.

További információk az aktuális Szakdolgozat készítési és záróvizsga szabályzatban találhatók.

A szakdolgozat

A szakdolgozat témáját a következők szerint lehet választani:

 • a Tanszék által kiírt témákból való választással;
 • a hallgató által végzett szakmai gyakorlat, tudományos diákköri munka vagy más, a specializációnak megfelelő témában végzett tevékenység alapján;
 • a hallgató kezdeményezésére, az általa felkért konzulens oktatóval egyeztetve.

Szakdolgozat témát és belső konzulenst az 1. oktatási hét végéig kell választani ill. felkérni. A kiírást a belső konzulens juttatja el a specializáció felelősnek, aki intézi a szükséges aláírásokat (tanszékvezető, dékán). A kari szabályozás szerint a Dékáni Hivatalba a 3. oktatási hét végéig kell eljuttatni a kiírást.

A szakdolgozat témavezetője / belső konzulense az MM Tanszék munkatársa kell legyen. Amennyiben valaki BME-s, de az MM-től eltérő tanszéken szeretné a szakdolgozatát készíteni, akkor azt még a tárgyfelvétel előtt előzetesen be kell jelentenie a specializáció felelősnek, aki egyeztet a tanszékvezetővel és a hallgató által felkért külső konzulenssel.

A szakdolgozat témája tipikusan több tantárgyra épül, elvégzéséhez a tanultak átfogó ismeretére van szükség és kidolgozásához többféle elemzésre (pl. mérés és számítás; analitikus és numerikus számítás, stb.) van szükség. A munka kidolgozását megelőzi egy alapos szakirodalmi kutatás.

A szakdolgozat célja annak igazolása, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanulmányai során tanultakban arra, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmat feldolgozza, az alapszaknak megfelelő ipari vagy kutatási feladatot szakmai irányítás mellett megoldjon, a megoldást megfelelő színvonalon dokumentálja és eredményeit írásban (magyar és idegen nyelven) és szóban összefoglalja.

A szakdolgozat kidolgozási módja, terjedelme és mélysége a konzulenstől függ, a beadáshoz az ő hozzájárulása szükséges. A terjedelem indokolt esetektől eltekintve nem kevesebb, mint 30 és nem több, mint 60 oldal (1,5-es sortávolság Times New Roman 12 pt-os betűméret, 2 oldalas nyomtatás). A terjedelembe nem számítanak bele a függelékek.

A szakdolgozat része kell legyen egy kb. 1-1 oldalas magyar és idegen (célszerűen angol) nyelvű összefoglaló.

Az elkészült szakdolgozatot a témavezető által előírt módon, elektronikus és/vagy nyomtatott úton kell a témavezetőnek határidőre beadni. A dolgozat összeállításának főbb pontjai az alábbiak:

 • fedőlap felirattal (Szakdolgozat, név, beadás éve),
 • címlap (fejlécben a BME és a tanszék neve, ahova a dolgozatot beadja, a dolgozat címe, szerző neve, konzulens neve, Budapest és évszám),
 • feladat kiírás eredeti példánya,
 • témavezetői és (ha van) külső konzulensi nyilatkozat a beadhatóságról,
 • hallgatói nyilatkozat az önálló munkavégzésről,
 • tartalomjegyzék,
 • dolgozat,
 • összefoglalók (magyar és idegen nyelvű),
 • irodalomjegyzék,
 • köszönetnyilvánítás (nem kötelező),
 • függelékek (nem kötelező).

Az Alkalmazott Mechanika Szakosztály szakdolgozat sablonja (LaTeX) (eredeti Gdrive ZIP)
(Mintadokumentum a Kar honlapján itt található.)

A beadott szakdolgozatról egy független személy bírálatot ad, melyet a hallgató a védés előtt kellő idővel kézhez kap.