ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

Gépészeti fejlesztő specializáció

A záróvizsga előkészítése, jelentkezés:

A záróvizsgát - függetlenül a szakdolgozat készítés helyétől - a Műszaki Mechanikai Tanszék szervezi és bonyolítja. A vizsga előkészítése céljából a szakirány felelősnek a félév 4. hetének végéig a következő adatokat kell megadni:

  • a hallgató neve, Neptunkódja;
  • a szakdolgozat témája (címe);
  • a szakdolgozat belső (egyetemi) konzulensének neve, munkahelye;
  • a záróvizsgára a záróvizsga tételek-nél felsorolt 6 tárgyból a megadott módon választott 3 tárgy neve.

A fenti adatok megadása egyben feltételes jelentkezés a záróvizsgára, és szükséges a záróvizsga beosztás elkészítéséhez. Ha a hallgató elmulasztja ezt az adatszolgáltatást, az adott félévben a záróvizsgán való részvételét nem tudjuk garantálni. A jelentkezés akkor válik véglegessé, amikor a belső konzulens igazolja a szakdolgozat beadását. A vizsgaidőszak kezdete előtt záróvizsgára a Neptunban jelentkezni kell. Ezzel jelzi a hallgató a KTH számára a záróvizsga szándékot. Ennek technikai részleteiről a KTH tud felvilágosítással szolgálni.

A vizsgabeosztást a szorgalmi időszak végén készítjük el és tesszük nyilvánossá a honlapon.

A záróvizsga menete:

A záróvizsga bizottság előtt zajlik. A hallgatók legalább 15 perccel (az első vizsgázó legalább 50 perccel) a beosztás táblázata fölött megjelölt időpont előtt jelenjenek meg a vizsga helyszínén. A vizsga elnökének megnyitója után kezdődik a vizsga.

A záróvizsga időtartama kb. 45 perc és az alábbi két részből áll:

  • az első részben a hallgató 10 percben összefoglalja a szakdolgozat eredményeit (PowerPoint előadás), majd a vizsgabizottság által feltett kérdésekre válaszol;
  • a második részben a kidolgozott tételeket ismerteti és válaszol a feltett kérdésekre a választott három tantárgyból (kb. 10-10 perc tantárgyanként).

A beosztásban szereplő időpontok a szóbeli rész várható kezdési időpontjai, a felkészülés ennél 45-50 perccel korábban kezdődik.

Az oklevél minősítésének megállapítása:

Az oklevél minősítése az alábbi képlet alapján alakul (TVSZ 22.§ (2) pont):

M = 0,2*SZ+0,3*TÁ+0,3*D+0,2*ZV,

ahol

  • SZ = Szigorlati jegyek átlaga,
  • TÁ = Görgetett tanulmányi átlag,
  • D = Szakdolgozat érdemjegye,
  • ZV = Záróvizsga tárgyakra adott érdemjegyek átlaga.

Az oklevél minősítése

kitűnő, ha 4,50 <= M <= 5,00
jó, ha 3,50 <= M <= 4,49
közepes, ha 2,50 <= M <= 3,49
elégséges, ha 2,00 <= M <= 2,49