Szakmai gyakorlat

Tárgyadatlap: BMEGEMMMGSZ.pdf

Az MSc diploma megszerzésének feltétele szakmai gyakorlat végzése olyan cégnél, amely gépészeti területen végez szakmai tevékenységet. A BSc szinten teljesített, 6 hetes szakmai gyakorlat automatikusan elfogadásra kerül MSc szinten, amennyiben a hallgató azt a Műszaki Mechanikai Tanszék szervezésében végezte el. Ha a teljesítés más tanszék szervezésében történt, akkor egy igazolást kell leadni a tanszéki felelősnek (Dr. Szekrényes András). Amennyiben a hallgató nem rendelkezik érvényes szakmai gyakorlattal, akkor azt az MSc képzés során kell teljesíteni. Az MSc szinten végzett szakmai gyakorlat előírt időtartama 4 hét. A szakmai gyakorlat szervezését a tanszéki felelőstől lehet kérni. A Szakmai gyakorlat c. tárgyat a diploma megszerzéséig fel kell venni a Neptunban az aláírás megszerzéséhez.