Tájékoztató a diplomaterv leadásáról és a záróvizsgáról

A diplomadolgozat leadása és a bírálati folyamat

 • A hallgatónak időben (az aktuális félév vizsgaidőszaka előtt legalább 3 héttel) értesíteni kell a szakirány felelősét arról, hogy a záróvizsgán részt kíván venni.
 • Szintén a hallgató felelős azért, hogy záróvizsgára való jelentkezés előtt ellenőrizze, hogy a diploma megszerzéséhez szükséges kreditekkel és aláírásokkal szembeni követelményeket (különös tekintettel a Szakmai gyakorlat c. tárgyra) teljesítse.
 • A diplomadolgozatot bekötve, két példányban kell leadni a témavezető konzulensnek a pótlási hét végéig.
 • A diplomadolgozatnak tartalmaznia kell a dékán és a tanszékvezető által aláírt hivatalos (eredeti példány) feladatkiírást a záróvizsgatárgyakkal együtt.
 • A dolgozatnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot az önálló munkáról az alábbi szöveg szerint:

  Hallgatói nyilatkozat

  Alulírott ,,név keresztnév'' a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Alkalmazott Mechanika szakos végzős hallgatója kijelentem, hogy a ,,dolgozat címe'' címmel 202..-ben írt és bírálatra valamint védésre beadott diplomadolgozatom a saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem, a szükséges hivatkozásokat mindenhol megadtam.

  Budapest, ...dátum. .... ALÁÍRÁS..

 • A dolgozat elején el kell helyezni egy magyar nyelvű összefoglalót, a dolgozat végén pedig egy angol nyelvűt.
 • A témavezető konzulensnek a dolgozatot ki kell adnia egy, az adott műszaki területen jártas személynek bírálat céljából. A bírálatnak el kell készülnie a vizsgaidőszak közepéig. A bírálatot magyar nyelven, két példányban kell elkészíteni. Az egyik példány tartalmazza a javasolt érdemjegyet, a másik nem. A bírálatnak tartalmaznia kell a dolgozathoz kapcsolódó kérdéseket is. A bírálatot a témavezető konzulens, valamint a szakirányfelelős részére a záróvizsga előtt öt nappal el kell küldeni.
 • A konzulens feladata, hogy időben (legalább két nappal a záróvizsga előtt) elküldje a bírálat javasolt érdemjegyet nem tartalmazó példányát a hallgatónak.

Információk a záróvizsgához

 • A záróvizsga időpontja általában az adott vizsgaidőszak 2. hónapjának 20-27. napja. A hallgatók a szakirány felelősétől kapnak értesítést a záróvizsga pontos dátumáról.
 • A szakirány felelőse részletesen tájékoztatja a hallgatókat a záróvizsga részleteiről a vizsgaidőszak elején.
 • A záróvizsgatantárgyak kérdései a tanszéki honlapon elérhetők. Konzultációs időpontot az adott tárgy oktatójával e-mailben lehet egyeztetni.
 • A záróvizsgára a hallgatónak a bírálat egy példányát magával kell hoznia és válaszolnia kell a bíráló által előzetesen írásban feltett, valamint a záróvizsgatárgyakból kapott kérdésekre.